Sunday, 03/07/2022 - 23:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HƯU HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG
 • Biên bản họp lựa chọn đề xuất SGK lớp 3 năm học 2022-2023
  | Trường Tiểu học Đồng Hưu | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định phê duyệt bổ sung sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
  | Trường Tiểu học Đồng Hưu | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SGK LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023
  | Trường Tiểu học Đồng Hưu | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông
  | Trường Tiểu học Đồng Hưu | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
  | Trường Tiểu học Đồng Hưu | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn đổi mới sách giáo khoa và Chương trình môn Âm nhạc lớp 2 - Bộ sách Cánh Diều
  | Trường Tiểu học Đồng Hưu | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 4100 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Đồng Hưu | 15 lượt tải | 1 file đính kèm