DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ÁP DỤNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH

(http://dichvucong.bacgiang.gov.vn)

 

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang (xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây), đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 62 dịch vụ cấp tỉnh, 33 dịch vụ cấp huyện và 05 dịch vụ cấp xã.

Theo quy định định hiện hành của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được hiểu như sau:

  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Ngoài việc có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Phòng GD&ĐT có thể thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của huyện Yên Thế

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

Điện thoại trực tiếp tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 0204.3577.666; Website: https://yenthe.bacgiang.gov.vn

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://dichvucong.bacgiang.gov.vn

DANH MỤC 43 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO

 

TTTên thủ tục hành chínhMức độ thực hiện
(Đã phát sinh hồ sơ)
Mức độ thực hiện
(Chưa phát sinh hồ sơ)
Mức độ 3Mức độ 4Mức độ 3Mức độ 4
I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo08025
11Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp x  
22Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại   x
33Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục x  
44Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại   x
55Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục   x
66Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục   x
77Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục   x
88Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại   x
99Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục   x
1010Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại   x
1111Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú   x
1212Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở x  
1313Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)   x
1414Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)   x
1515Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)   x
1616Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài   x
1717Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã   x
1818Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ   x
1919Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú   x
2020Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học   x
2121Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở   x
2222Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở   x
2323Thành lập trung tâm học tập cộng đồng   x
2424Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục x  
2525Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú   x
2626Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục   x
2727Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục   x
2828Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x  
2929Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận   x
3030Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận   x
3131Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp x  
3232Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc x  
3333Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ x