TRƯỜNG TH ĐỒNG HƯU

ĐỊA CHỈ ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH: THÔN CỔNG CHÂU- XÃ ĐỒNG HƯU- HUYỆN YÊN THẾ- TỈNH BẮC GIANG.

ĐỊA CHỈ ĐIỂM TRƯỜNG LẺ: THÔN TRẠI VANH- XÃ ĐỒNG HƯU- HUYỆN YÊN THẾ- TỈNH BẮC GIANG.

EMAIL: c1donghuuyt.bacgiang@moet.edu.vn

Số ĐT : 0369.020.851

Hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXK7Gj5sIPwPfqLOQaed5ZJw1JhFU0WXIEpIYSkTPdjQe_0Q/viewform?usp=pp_url