TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HƯU

- Địa chỉ: Thôn Cổng Châu, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Email: c1donghuuyt.bacgiang@moet.edu.vn  

I. Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị

Trường Tiểu học Đồng HƯu thuộc xã Đồng Hưu nằm ở phía đông của huyện Yên Thế. Trường được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Đồng Hưu vào năm 1997Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2011, kiểm tra công nhận lại năm 2016; đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3. 

Mô hình hoạt động: Trường công lập.

Năm học 2021- 2022, nhà trường có 17 lớp với 437 học sinh, 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, công trình vệ sinh cho học sinh, đồ dùng, thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ đến từng lớp học; 

Tổng số CB, GV, NV: 30, CBQL: 02; TPT: 01; Nhân viên: 02; Giáo viên: 25 (GV văn hoá: 20;  GV chuyên: 05 trong đó 01 Âm nhạc; 01 Mỹ thuật; 02 Tiếng Anh; 01 Thể dục). 

Đa số giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập thể đoàn kết thống nhất cùng quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học;

Chi bộ nhà trường gồm: 11 đảng viên (trong đó có 02 đảng viên dự bị)