Monday, 04/07/2022 - 00:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HƯU HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4+5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hoangoanh1802@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   manhdung19102011@gmail.com
 • Trần Thị Ngươm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   trannguomdh70@gmail.com